Μαρία Χατζηκυριάκου

Εκπαίδευση

  • Σπουδές στη Κοινωνική Διοίκηση
  • Πιστοποίηση στο σύστημα γραφής και ανάγνωσης Τυφλών Braille.
  • Πρόεδρος του συλλόγου Mom in action που προσφέρει βοήθεια στις άπορες οικογένειες
  • Δραστηριοποίηση στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής
  • Σύμβουλος επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Σχολείο Δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου Αλεξάνδρειας