Βασιλικη Δημητρίου

Εκπαίδευση

  • Απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων,
  • Εξειδικευμένη Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή : “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση : Διαγνωστική, Θεραπευτική, Συμβουλευτική” . (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο)