Νέα

Περιβαλλοντική Αγωγή

Gallery
Gallery
5 Φεβρουαρίου 2018

Η συμμετοχή των παιδιών σε περιβαλλοντικές ή και σε φίλο-περιβαλλοντικές δραστηριότητες, όπως και η δημιουργία ομάδων εργασίας, αποτελεί βάση για να γνωρίσουν τον περίγυρό τους, το περιβάλλον, αλλά και για να βιώσουν δραστηριότητες οι οποίες προβάλλονται ότι μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τα – παιδιά στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα παιδιά, συλλέγοντας το κατάλληλο υλικό για να αποκτήσουν γνώσεις και για να ενημερωθούν, αξιολογούν τα ευρήματά τους και κουβεντιάζοντας μεταξύ τους και με τους γονείς τους, μπορούν να αποφασίσουν ή και να υιοθετήσουν προτάσεις-μέτρα-δράσεις για καλύτερο περιβάλλον. Τα παιδιά, που ζουν και εμπλέκονται εδώ στο περιβάλλον τους, αποτελούν εγγύηση για καλύτερο αύριο , το μέλλον τους, το μέλλον όλων μας.

Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Αγωγής και Εκπαίδευσης προτείνονται δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης σε ότι αφορά το περιβάλλον και την προστασία του, αλλά και εργασίες απόκτησης γνώσεων και εξοικείωσης με το ύπαιθρο, την πόλη, το χωριό, τη γειτονιά μας, το σχολείο μας.